Strona główna Regulamin

Regulamin

Strona pod aktualnym adresem jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Firmy dotyczących świadczonych usług oraz oferty Firmy.

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Firmy dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Firma.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres z zakładki ‚kontakt’ stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

Adres z zakładki kontakt jest również właściwy dla komunikowania Firmie wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez firmę.